مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

راز آفرينش انسان چيست و هدف از خلقت او چه بود است؟

آيا عقيدة ما به شيطان كه منشأ گمراهي‎ها و شرور است، يك نوع دو گانه پرستي نيست؟

با توجه به عقيدة مسيحيان دربارة «اقانيم ثلاثه» آيا عقيدة ما به «پيامبر» و«جبرئيل» در برابر «خداوند» يك نوع سهگانه پرستي محسوب نمي‎شود؟

چگونه تعدد آفريدگار ماية فساد در آفرينش است؟

دنياي متغير با قوانين ثابت اسلام چگونه سازگار است؟

چرا زبان انسان براي او خطرات فراواني دارد؟
چگونه قرآن بر خاتميت پيامبر گواهي مي‎دهد؟

آيا اين سخن عده‎اي كه مي‎گويند مقصود از خاتم در آية 40 سورة احزاب انگشتر است و هدف از تشبيه پيامبر به انگشتر، بيان موقعيت پيامبر در ميان ساير پيامبران مي باشد، صحيح است؟

آيا شرايع پيشين ناقص بوده‎اند؟ در اين صورت چگونه خداوند در گذشته، براي هدايت بشر آيين ناقص فرستاده است، در صورتي كه مقام خداوند از ارسال آيين ناقص منزه است؟

دين نياكان پيامبر اسلام چه بوده، و اين كه مي‎گويند اينها به دين ابراهيم خليل بوده اند منظور چيست؟ و چرا دين مسيح را نپذيرفتند؟

مقصود مسلمانان از «اُمي» بودن پيامبر اسلام چيست؟ آيا مقصود اين است كه فاقد دانش بوده است؟

آيا پيامبر اسلام، پس از بعثت مي‎خواند و مي​نوشت؟

  1. 1525 از 4632