مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

آيا آية 68 سوره يس كه مي‎فرمايد« وَمَنْ نُعَمِّرُهُ نُنِكّسْهُ فِي الْخَلَقِ» هركس را طول عمر داديم در آفرينش و اژگونه‎اش مي‎كنيم، با طول عمر امام زمان، منافات ندارد؟

آيا شفاعت در اسلام هست؟ و اگر هست، آيا نوعي پارتي بازي در دستگاه الهي نيست؟

مقصود از آياتي كه شفاعت را نفي مي‎كنند چيست؟

با توجه به اين كه خدا بي نياز مطلق است چرا بندگان خود را مجازات مي‎كند؟

آيا اين كه مي‎گويند قيامت پنجاه هزار سال مي باشد؟ درست است؟

چرا «معاد» و «معراج» جسماني را فقها رد مي‎كنند، در صورتي كه بعضي از فلاسفة گذشته قائل به اين مطلب بوده و دلائلي هم اقامه كرده​اند؟

مهمترين مسائلي كه در بحثهاي مربوط به معرفة الله با آن مواجه هستيم چيست؟

منظور از جمله «نه تشبيه و نه تعطيل» كه در مورد صفات خداوند گفته شده چيست؟

چرا خرد به كنه ذات و صفات الهي نميرسد؟

در روايات اسلامي در مورد تشبيه چه هشدارهائي داده شده است؟

آيا اسماء خدا توقيفي است؟

حقيقت اسماء حُسني چيست؟

  1. 1527 از 4632