مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

مفهوم «سميع» و «بصير» در مورد خداوند به چه معناست؟

سميع و بصير در نهج البلاغه و روايات اسلامي به چه معناست؟

ايمان به بينائي و شنوائي پروردگار چه اثر تربيتي دارد؟

اينكه ميگويند خداوند مدرك است به چه معنائي است؟

واژه حكيم كه ذات پاك خداوند به آن توصيف شده به چه معناست؟

دليل حكمت خداوند چيست؟

توجه به حكيم بودن خداوند چه آثار و بازتابهائي در انسان دارد؟

واژه اراده به چه معناست و مركب از چند عنصر است؟

از مجموع آياتي كه پيرامون اراده خداوند است چه مطالبي استفاده ميشود؟

با اينكه خداوند عالم، كه علة العلل جميع ممكنات است، قديم و ازلي است، پس چگونه هر موجود يا حادثهاي در مقطع خاصي از زمان رخ ميدهد؟

حقيقت اراده خداوند چيست؟

منظور از اراده تكويني و تشريعي چيست؟

  1. 1529 از 4632