مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

آيا شرور جنبة عدمي دارد؟

آيا امكان دارد كه حوادث و پديدههائي كه ظاهراً در شمار شرورند سرچشمه خيرات و بركات شوند؟

خير و شرّ در قرآن مجيد چه معنائي دارد؟

خير و شر در روايات اسلامي به چه معناست؟

چرا عدل به عنوان يكي از اصول دين مطرح شده است؟

آيا عناويني همچون مسأله شفاعت، جبر و اختيار، قضا و قدر، با عدل الهي هماهنگ است؟

عدل الهي چه بازتابي در اخلاق و عمل انسان دارد؟

در اسلام بعد از مسأله توحيد به چه مسائلي اهميّت داده شده است؟
عمده​ترين تعبيرات قرآني در مورد معاد چيست؟
معروفترين تعبير رستاخيز چيست؟
يكي از تعبيرهايي كه در آيات مربوط به معاد به طور وسيع به چشم مي​خورد چيست؟

يكي از نامهاي قيامت يوم البعث است انتخاب اين تعبير براي قيامت چه دليلي دارد؟
  1. 1533 از 4632