مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

بهشت چند در دارد؟

وسعت بهشت چقدر است؟

آيا بهشت و دوزخ قبلاً آفريده شده است؟

آيا ايجاد بهشت و دوزخ، قبل از قيامت لغو و بيهوده نيست؟

بهشت كجاست؟

آيا تكرار و يكنواختي بهشت ملالت آور نيست؟

با توجه به اين كه لذت در مقايسه با فقدان معنا پيدا مي كند آيا نعمتهاي بهشتي تدريجاً فراموش نمي شود؟

آيا در بهشت تكاملي هم وجود دارد؟

چه عواملي مي توانند در شدت و ضعف فطرت خداشناسي انسان تاثيرگذار باشند؟
عوامل حزن در ميان عوام كه در دل اولياء راهي ندارند، كدامند؟

چه كساني به دوزخ مي روند؟

دوزخ چه صفاتي دارد؟

  1. 1543 از 4632