مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

در بعضي از روايات، توصيه به بيشتر خواندن قرآن شده ودر بعضي به بهتر خواندن، اين دو دسته روايات چگونه قابل جمعند؟

فشردة جريان غدير خم از ديدگاه روايات شيعه و اهل سنت چيست؟

آية ولايت و شأن نزول آن چه ميباشد؟

دلالت آيه ولايت بر مسأله خلافت چگونه است؟

محتواي آية اولي الامر چيست؟

آية قربي از ديدگاه احاديث اسلامي چگونه است؟

محتواي آية مباهله چيست؟

از ديدگاه احاديث ، مراد از خيرالبريه در آيه 7 سوره بينّه چه كساني هستند؟

آية ليلة المبيت و شأن نزول آن و روايات پيرامون آن چيست؟

مضمون آية حكمت چيست؟

مضمون سورة هل اتي چيست؟

مراد از و صالح المؤمنين در آية 4 سوره تحريم كيست؟

  1. 1551 از 4632