مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

محتواي آيه وزارت و احاديث مربوط به آن چيست؟

قرآن در سورة احزاب پيرامون نقش امام علي در جنگ احزاب چه ميفرمايد؟

مراد از آية بينه و شاهد چيست؟

آية صديقون و آية نور در سورة حديد پيرامون چه مطلبي است؟

آية انذار در سورة شعراء به چه مطلبي اشاره دارد؟

مضمون آية مرج البحرين چيست؟

مضمون آية نجوي چيست؟

آية سابقون اشاره به چه مطلبي دارد؟

منظور از «قليل من الاخرين» در آية سابقون چيست؟

نخستين كسي كه به پيامبر اسلام (ص) ايمان آورد و دست بيعت در دست او گذاشت كه بود؟

مضمون آية ايذاء چيست؟

مضمون آية انفاق در سورة بقره آية 274 چگونه است؟

  1. 1552 از 4632