مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

جواب آنانكه ميگويند روحانيون چرا كار نميكنند، مگر علي(ع) كار نميكرد، چيست؟

دو نظريه عمده پيرامون پيدايش انسان چيست؟

آيا صاحبان نظريه تبدّل انواع دليل قاطعي دارند؟

قرآن مجيد درباره اثبات معاد جسماني و روحاني چه مي‎فرمايد؟

در جهان گياهان زندگي دوباره امكان پذير است؛ زيرا گياهان به وسيله دانه دوباره رشد و نمو ميكنند، به خلاف انسان كه كاملاََ از بين مي‎رود و تبديل به خاك مي‎شود، پس چگونه ممكن است انسان از خاك مرده دوباره به وجودآيد و زنده شود؟

ديدگاه قرآن درباره اهميت دعا چيست؟

امام پنجم ، قاريان قرآن را به چند دسته تقسم ميكند؟

ديدگاه روايات دربارة دعا چيست؟

آثار تربيتي دعا چيست؟

در دعاي ماه رجب مي‎خوانيم اي خدايي كه به دعاكنندگان و به كساني كه دعا نمي‎كنند، به عارفان و كساني كه ترا نمي‎شناسند، نعمت مي‎دهي، بر اساس اين قسمت از دعا، خدا به همه انسانها نعمت عطا مي‎كند، پس چه نيازي به دعا و توسل است؟

چرا بعضي دعاها مستجاب نمي‎شود؟

منشأ پيدايش باطل چيست؟ آيا خداوند موجودات باطل را آفريده است، در حالي كه خود بارزترين و بالاترين حق است؟

  1. 1555 از 4632