مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

چه لزومي براي فرستادن پيامبر، براي همه مردم، وجود دارد؟
حضرت يحيي چه ويژگي هايي داشت؟
منظور از شفاعت حضرت مسيح چيست؟
آيا حضرت مسيح از نبوت پيامبر اسلام آگاه بود؟
آيا حضرت مسيح اكنون زنده است؟
چرا تكذيب يك پيامبر، تكذيب همه پيامبران است؟
منظور از نزول فرشته بر انسان چيست؟
آيا حضرت مسيح فقط به موعظه بسنده كرد يا با طغيان گران هم مبارزه كرد؟
چرا به حضرت عيسي كلمة الله ميگويند؟
منظور ازعصمت انبيا چيست ؟
عصمت علمي چيست؟
ضرورت وجود «اعجاز» چيست؟
  1. 1557 از 4632