مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

از ديدگاه قرآن، دين انبياء قبل از اسلام چه ديني بوده و چه تفاوتي با هم دارند؟
از ديدگاه قرآن عوامل و راههاي شكوفائي فطرت چيست؟
با توجه به استدلال قطعي عقل و وحي بر استحاله نسيان خداوند پس چراقرآن مي فرمايد : منافقان خدا را فراموش كردهاند و خدا هم آنها را فراموش كرده؟ و نيز در آيه 126 سوره طه مي فرمايد : «كذلك أتتك اياتنا فنسيتها و كذلك اليوم» تو آيات هدايت را فراموش كردي امروز نيز تو فراموش مي شوي . معناي نسبت فراموشي به خداوند چيست؟
معناي قيمومت دين چيست؟
پيامبر گرامي اسلام (ص)، چه مزدي در برابر رسالت خود از مردم طلب كرد؟
مقتضاي قيم بودن قرآن بر انسانها چيست؟
فرق بين ضلالت و غوايت چيست؟
انسانها از لحاظ نگرش به اسرار هستي به چند گروه تقسيم مي شوند؟
اصول مشترك در رسالت پيامبران چيست؟
يكي از موانع شكوفائي فطرت «غفلت» است اين موضوع را چگونه تبيين ميكنيد؟
يكي از موانع شكوفائي فطرت «وسوسه هاي شيطاني» است اين موضوع را چگونه تبيين ميكنيد؟
يكي از موانع شكوفائي فطرت «پندار گرائي» است اين موضوع را چگونه تبيين مي كنيد؟
  1. 1565 از 4632