مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

آيا ادراك فطري اختصاص به «تصديق» دارد يا اينكه «تصور» را نيز شامل مي شود؟
آيا فطرت مجرد انسان داراي خصوصيات ماده نظير زمان و مكان مي باشد؟
آيا گرايش فطرت انسان فقط به سوي كمال «مطلق» است؟
آيا روح انسان قبل از تعلق به بدنها, در جهان ديگر وجود داشته است؟
آيا بحث از فطرت در اثبات مبدأ و معاد اختصاص به قرآن دارد يا اينكه در كتب فلسفي و كلامي نيز مطرح است؟
امام حسن (ع) هنگام ارتحال، در مورد امام حسين (ع) چه توصيهاي به محمدبن حنفيه فرمودند؟
استدلال از طريق فطرت بر خداجوئي و خداطلبي انسان با چه تعبيراتي در قرآن كريم آمده است؟
روح اصلي تعليمات انبياء درباره اصول ديني چيست؟
منظور از آيات «نسيان» كه در اثبات مبدأ و معاد مورد استناد قرار مي گيرد چيست؟
منظور از آيات «ميثاق» كه در اثبات مبدا و معاد مورد استناد قرار مي گيرد چيست؟
موطن اخذ ميثاق كه انسانها بر طبق آية 172 اعراف «وَ اِذ اَخَذَ ربُكَ مِنْ ظُهوُرِهِمْ و اشهدهم علي اَنْفُسهم اَلَسْتُ بِرَبكُم قالوا بَلي شهدنا اَن تقولوا يومالقيمهِ اِنا كنا عَن هذا غافلين» به ربوبيت حق و عبوديت خويش اعتراف كردهاند كجاست؟
آيا فطرت انساني و دين قابل تغيير و دگرگوني است؟
  1. 1567 از 4632