مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

آيا مصلحت امت اسلام ايجاب ميكرد كه تكليف خلافت در عصر خود رسول خدا پايان پذيرد يا اينكه در حال حيات ايشان مسكوت بماند و بعداً امت پيامبر(ص) با رشدي كه داشته به تعيين او بپردازد؟
آيا اهل سنت به نصيّ از رسول خدا بر خلافت ابوبكر، استناد ميكنند؟
آيا جانشيني ابوبكر در نماز در دوران بيماري پيامبر در آخر عمر حضرت، دليل فضيلت و لياقت ابوبكر براي خلافت پيامبر است؟
آيا ميتوان گفت كه صحابه كه قرآن در آياتي مانند توبه/100 و فتح/ 18 از آنان تمجيد كرده، مرتكب اشتباهات بزرگي مثل تعيين ابوبكر به عنوان خليفه نميشوند؟
برداشت صحابه پيامبر از مسأله خلافت چگونه بود؟ آيا در انديشه آنان رجوع به افكار عمومي مطرح بود يا گرايش آنان به موضوع تنصيص بود؟
اشكال «آمدي»، دانشمند معروف اهل سنت، در مورد دلالت حديث منزلت و پاسخ او چيست؟
طبق حديث غدير، ولايت عليبنابيطالب بر مردم، چگونه ولايتي است؟
چنانچه جانشيني علي(ع) در روز غدير اعلام گرديده، پس چرا ياران پيامبر پس از درگذشت او وصايت علي را ناديده گرفته و از ديگري پيروي نمودند؟
چرا علي(ع) در طول عمر خود، به حديث غدير براي اثبات امامت خود، استناد نكرد؟
«تربيت در سايه عمل» چگونه لزوم عصمت پيامبر و امام را اثبات ميكند؟
جلب اعتماد مردم، چگونه لزوم عصمت پيامبران و بالطبع امامان را اثبات ميكند؟
آيا در قرآن هم دليلي بر عصمت امامان، يافت ميشود؟
  1. 1590 از 4632