مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

اگر واقعاً پيامبر گرامي وصي خود را تعيين كرده بود، چرا ياران او پس از درگذشت وي، وصيت او را ناديده گرفتند؟
چه دلايلي بر وجود عبارت « و آل محمد » در پايان صلوات وجود دارد؟
اگر واقعاً پيامبر اكرم(ص) علي را به عنوان جانشين خود معرفي كرده است، چرا آن حضرت و فرزندان و ياران او در موارد مختلف به چنين احاديث استدلال نكردهاند؟
مهمتري اصول سياست امام علي (ع) در سيرة عملي آن حضرت چيست؟
فايدة اعتقاد به وجود رهبر، هرچند ناشناس باشد، از نظر محاسبات اجتماعي چيست؟
از نظر قرآن بعضي از حجّتهاي مخفي و پنهان الهي، كه جامعه را هدايت ميكردند چه كساني هستند؟
اولي الامر چه كساني هستند؟
سرّ عظمت و جاودانگي حضرت علي (ع) در چيست؟
آگاهي پيامبران و امامان از غيبت چگونه است؟
جابر بن عبدالله انصاري چه مناظرههائي درباره شفاعت داشت؟
نمونههايي از خبرهاي غيبي در نهج البلاغه چيست؟
آيا تشيع پيدايشي جدا از پيدايش اسلام دارد؟
  1. 1591 از 4632