مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

پاسخ درباره زیارت وارث و وجه ارث امام حسین(ع) از حضرت آدم و ابراهیم(ع) چیست؟
پاسخ درباره آیا زیارت عاشورا معروفه جهت برآورده شدن حاجات مجرب تر است یا زیارت عاشورا غیر معروفه؟
پاسخ درباره آیا زیارت ناحیه مقدسه در مذهب شیعه معتبر است؟
پاسخ درباره چرا در زیارت عاشورا اول صد لعن و بعد صد سلام آمده است؟
پاسخ درباره محبوترین توسل به امام جواد علیه السلام در امور دنیویی کدام است ؟
پاسخ درباره زندگی نامه امام جواد علیه السلام
پاسخ درباره آیا ثواب وخاصیت انگشتر حرز امام جواد علیه السلام هم مثل انگشتر عقیق است ؟
پاسخ درباره مناظره امام جواد علیه السلام با علمای زمان خودش درکدام منابع نقل شده است ؟
پاسخ درباره امام جواد علیه السلام دارای چند فرزند ذکور بوده است ؟
پاسخ درباره آخر دعای ماه رجب
پاسخ درباره اهمیت ماه رجب چگونه است واعمال آن کدام است ؟
پاسخ درباره آیا مجازات گناهان درماه رجب دوبرابر می شود ؟
  1. 16 از 4632