مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

دلايل عدم تحريف قرآن چيست؟
بعضي از دلايل نقلي عصمت «امام» كدامند؟
«امام» را از چه راههايي ميتوان شناخت؟
عقيده به «شفاعت» از كجا گرفته شدهاست؟
با عنايت به آن كه حقيقت «ايمان» همان اعتقاد قلبي است، آيا همين مقدار براي رستگاري كافي است؟
بدعت يعني چه؟
تقيه يعني چه؟
«بداء» يعني چه؟
آيا همة اصحاب پيامبراسلام «عادل» بودند؟
غلّو يعني چه و «غالي» به چه كسي گفته ميشود؟
استدلال «براهمه» بر محال بودن بعثت پيامبران چيست و چگونه نقد مي شود؟
استدلال «دهريه» بر محال بودن بعثت پيامبران چيست و چگونه نقد مي شود؟
  1. 1606 از 4632