مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

از ديدگاه قرآن آيا مسئله نبوت «استحقاقي» است يا «تفضلّي»؟
دلائل متكلمان بر لزوم عصمت پيامبران چيست؟
ديدگاه قرآن در باره عصمت پيامبران در امور مربوط به وحي (تلقي، حفظ، ابلاغ) چيست؟
ديدگاه قرآن درباره مصونيّت پيامبران از خطا در «داوريها» و «موضوعات» چگونه است؟
ديدگاه متكلمان و فقهاي اماميه در مورد جواز و عدم جواز «سهوالنبي» چگونه است و كدام يك به واقع نزديكتر است؟
از ديدگاه قرآن علم پيامبران به تشريع و تقنين الهي چگونه است؟
از ديدگاه قرآن علم پيامبران نسبت به اسرار آفرينش چگونه است؟
ديدگاه قرآن در توصيف كمالات روحي و ويژگيهاي اخلاقي پيامبران چيست؟
ديدگاه روايات اسلامي در توصيف كمالات روحي و ويژگيهاي اخلاقي پيامبران چيست؟
آيا لزومي در پيراستگي جسمي پيامبران از عيب و نقص وجود دارد؟
حقيقت وحي تشريعي چيست؟
اساس نظريه كساني كه وحي را محصول نبوغ فردي انسان ميدانند بر چه پايه اي است و چگونه نقد مي شود؟
  1. 1609 از 4632