مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

براي ازبين بردن اختلافات قومي و طايفه اي در بعضي از مناطق كه عواقب شومي درپي دارد چه راههائي را پيشنهاد مي نمائيد ؟
پيشنهاد شما براي هرچه غني تر شدن فرهنگ اسلامي در دانشگاه ها چيست؟
در تعارض انديشمندان حوزه و دانشگاه كدام طيف را پيشنهاد مي كنيد؟
آيا انسان در اصلاح جامعه خود مسؤول است؟
مي خواهيم براي اجراي امر به معروف و نهي از منكر گروهي به نام ناصحين تشكيل دهيم ما را راهنمايي كنيد.
درسهايي را كه ما از امام حسين(ع) در واقعه عاشورا مي گيريم، لطفافهرست وار بنويسيد.
حوزه براي احياي ارزش هاي اسلامي در دانشگاه ها چه كارها كرده است،لطفا فهرست وار بيان كنيد؟
بنده به عنوان دانشجوي سال دوم الهيات چگونه مي توانم بهترين خدمت را به جامعه ارائه دهم؟
فلسفه عزاداري و فوايد آن چيست و اگر در اين مورد جزوه اي موجود است برايم بفرستيد؟
چرا در جامعه ما اين قدر تضاد طبقاتي به چشم مي خورد؟
در گرايش جوانان به مدهاي غربي آيا آنان مقصرند يا توليد كنندگان و اگر توليد كنندگان چرا دولت ممانعت نمي كند؟
با توجه به كمبود امكانات و اينكه استعدادهاي جوانان به علت كمبودهاهدر مي رود، چگونه مي توانيم كشوري پيشرفته داشته باشيم؟
  1. 161 از 4632