مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

منظور از «وحي نفسي» كه عدهاي در تفسير وحي نازل به پيامبران به آن پناه بردهاند چيست و چگونه نقد مي شود؟
ديدگاه كسانيكه از «وحي» به تجلي شعور باطني و ضمير ناخودآگاه تعبير ميكنند چيست و چگونه نقد مي شود؟
ديدگاه فلاسفه مشاء در مورد حقيقت وحي چيست و نقد آن چگونه است؟
از ديدگاه قرآن مختصات و مشتركات پيامبران با ديگر انسانها چيست؟
مختصات و امتيازات پيامبران نسبت به يكديگر، از نظر قرآن چگونه است؟
اولوالعزم به چه معناست؟
مقصود از پيامبران اولوالعزم كه آيه شريفه 35 سوره احقاف به آنان اشاره دارد چه كساني هستند؟
معجزه چيست و با چه شرايطي محقّق ميشود؟
آيا «معجزه»، پديدهاي بدون علت است يا نه؟ و در صورت دوم علت آن چيست؟
آيا «علم» در تحقق معجزه نقشي دارد؟
آيا «معجزه» گواه بر راستگوئي آورنده آن است؟
آيا مردم اين زمان از مزاياي معجزه محرومند؟
  1. 1610 از 4632