مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

27- با توجه به آيات و روايات خلافت علي بن ابيطالب را اثبات نمائيد؟
39- آيا امكان دارد انساني حداقل 12 قرن عمر نمايد؟
4- اهل تسنن اعمال و فجايع معاويه و بعض خلفاء را چگونه توجيه ميكنند؟ ديدگاه شيعه را اين باره چيست؟
موارد اصلي اختلاف وچالش بين اسلام وليبراليسم كدام است؟
با توجه به رحمت واسعه الهي, چرا برخي انسانها را در دنيا و آخرت معذب ميكند؟
قبولي دعا نقض سنتهاي الهي نميباشد؟
در چه صورت انتظار ظهور ارزشمند است؟
س)- آيا شفاعت يا اين اصل كه سعادت انسان در گروه اعمال اختياري خود اوست تعارضي ندارد؟
س)آيا صرف اقرار به شهادتين كفايت در مسلمان بودن ميكند؟
20- اگر هدف اصلي آفرينش انسان رسيدن به قرب الهي است چرا غرايزي در سرشت او نهاده شده كه همواره او را به سوي لذايذ مادي و ظواهر فريبنده دنيوي ميكشانند. آيا چنين چيزي نقض غرض و خلاف حكمت نيست؟
15- لذت معنوي چگونه براي انسان عاليترين نوع لذت است؟
26- رابطة ايمان و علم چيست؟ آيا ايمان همان علم است يا چيز ديگري است؟
  1. 1614 از 4632