مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

يك موقع استفاده از ماهواره آزاد شد ولي بعدا آن را ممنوع كردند چرا؟
چرا در تهران بي حجابي رواج بيشتري دارد؟
اقدامات حكومت اسلامي ايران را براي مهار كردن تهاجم فرهنگي توضيح دهيد؟
حضور در مراسم مذهبي و مساجد چقدر در جلوگيري از تهاجم فرهنگي موثر است؟
چرا مسئولين از حضور هنرپيشه هايي كه مسائل مذهبي را رعايت نمي كنندجلوگيري نمي كنند؟
چرا تمام مشكلات ضد اخلاقي را به غرب نسبت مي دهند در حالي كه بسياري از افراد جامعه و مسوولان خود علت و عامل مشكلات و معضلات اجتماعي اند؟
با توجه به ابهت و شوكتي كه حضرت امام حسين(ع) داشتند اين چهره مظلوم و خواري كه علما از ايشان ترسيم مي كنند چگونه توجيه مي شود؟
اشتغال زن از نظر اسلام چگونه است و درچه مواقعي ضرورت پيدا مي كند؟ اگردر جامعه ضرورت دارد در چه زمينه هايي است و علت آن چيست؟
علي رغم اين كه ازدواج موقت بسيار آسان مي باشد،چرا اگر پسر و دختري صيغه را جاري كردند مسئولين قضايي آن را نمي پذيرند؟
وظيفه ء ما در مقابل مشكلات فرهنگي محيطمان چيست؟
نحوه استفاده از بيت المال در ارگان هاي مختلف و مرز استفاده شخصي وغيرشخصي چيست؟
چرادركنارمبارزه با منكرهاراه معروف بازنيست جوانان دراوج بلوغ از چه راهي مي توانند غريزه خودرا ارضا كنند و چراجلوي ازدواج موقت راگرفته اند؟
  1. 162 از 4632