مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

آياامكان دارد خداوند تمام موجودات را معدوم كند و ابدي بودن بهشت به چه معناست
چرا دين تمام انبياي الهي با هم تفاوت دارند
ديدگاه ماركس درباره انسان چيست
وحي در عالم الوهيت به چه معناست
با توجه به اين كه قائليم كه مرگ دست خداست و تا نخواهد كسي نمي ميرد پس چرا در مورد كسي كه كسي را مي كشد حكم به قصاص مي كنيم؟
مدت زمان بهشت و جهنم چقدر است
بعضي از صوفيان قائلند نقشه گنج تا زمان رسيدن گنج به كار مي آيد و همين طور نماز براي رسيدن به خداست وقتي انسان به خدا رسيده ديگر نيازي به خواندن آن يست جواب شيعه چيست
با توجه به اين كه خداوند به تمام اعمال انسان ها آگاهي دارد و آينده آنها را مي داند پس فلسفه آفرينش چيست
آيا جن و فرشتگان الهي را مي توان با چشم ديد
آيا ولايت فقيه يك مسئله تقليدي است و حكم افرادي كه به آن اعتقادي ندارند چيست
آيا احكام دين مشكل و دست و پا گير نيست
علت ساختن خانه كعبه چيست
  1. 1621 از 4632