مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

لطفا در مورد اختيار و اراده انسان در تعيين مسيرش توضيح دهيد.
رابطه بين ستارگان و سرنوشت آدميان را توضيح دهيد.
آيا كلام خدا حادث است يا قديم:؟
آيا كلام خدا احادث است يا قديم:؟
مهم ترين هدف بعثت پيامبران ( عليهم السلام ) براي نظام اجتماعي چيست ؟
چرا خداوند پيامبران و پيروان آنان را چنان موفق ساخته است كه بتوانند به آساني دعوت خويش را به انجام رسانند ؟
كداميك از نبّوت و امامت از لحاظ معنوي بر ديگري برتري دارد ؟
آيا مقام امامت ، كه برخي پيامبران ( عليهم السلام ) داشته اند ، از مقام نبوّت برتر است ؟
چرا برخي پيامبران را اولوالعزم ناميده اند ؟
آيا اين كه خداوند پيامبران و امامان ( عليهم السلام ) و صالحان را از طينت پاك و كافران را از طينت ناپاك آفريده است ، به معناي جبري بودن اعمال انسان نمي شود و آيا با اين حال مي توان كافران را سرزنش كرد و كيفر داد ؟
چرا از ميان آدميان تنها شماري اندك از جانب خداوند به پيامبري يا امامت رسيده اند ؟
آيا نبّوت ، موروثي نيز هست ؟
  1. 1622 از 4632