مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

اگر تقدير در كار است، چگونه انسان مختار و آزاد است؟
اوّلين مخلوق خداوند چه بود؟
چرا خداوند انسان و ديگر موجودات را آفريد؟ آيا از تنهايي خسته شده بود؟
چرا خداوند چيزهايي خلق كرده است كه بواقع وجودشان بي فايده است؟
اگر همه چيز در جهان خلقت مفيد است، چرا بعضي از موجودات و جانوران منقرض شده اند؟
چرا خداوند موجودي را كه خداوند خلق كرده است (مثل انسان به دست خود نابود مي كند؟
آيا روز قيامت پنجاه هزار سال است؟ چطور چنين چيزي ممكن است؟
آيا در دين مقدّس اسلام درباره مراسم ترحيم(سوم، هفتم، چهلم) حكمي ذكر شده است؟
آيا خداوند مي تواند همواره مراقب ما باشد تا لحظه اي چشم ما به نامحرم نخورد؟
آيا مردگان از بستگان خويش اطلاع دارند؟
آيا مردگان از كارهاي ديگران مطلع مي شوند؟
آيا كساني كه مي ميرند تا روز قيامت هيچ عذابي نمي بينند؟
  1. 1627 از 4632