مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

چرا ازدواج موقت در جامعه ء ما امري منفور و زشت تلقي مي شود؟
براي گسترش اسلام در ابعاد جهاني از سوي روحانيت چه تلاشهايي انجام شده
مقصود از وحدت حوزه و دانشگاه چيست و در زمينه اصلاح حوزه ها چه اقداماتي انجام گرفته است؟
با توجه باينكه ريشه هاي مفاسداجتماعي را ازدواج ازبين مي برد لكن مشكلات ورسوم غلط باعث تاثير در اين امر شده، چه راه هاي علمي براي اينكار وجود دارد؟
چگونه ميتوان بين درس خواندن و فعاليت در تشكل هاي اسلامي راجمع كرد؟
اگر دانشجويان دختر و پسر را از هم جدا كنند، آنها نمي توانند مواردي رابراي ازدواج بشناسند، نظر شما چيست؟
اسلامي شدن دانشگاهها يعني چه؟ آيا معنايش اين است كه دختر و پسر با هم نباشند؟
وظيفه نظارت بر كارها ي فرهنگي در دانشگاهها بر عهده كيست چرا نهادرهبري در دانشگاهها ديد منفي در بين دانشجويان دارد؟
سربازي دانشجويان اكثر مواقع اتلاف وقت است و از طرفي باعث تاخير درازدواج مي شود نظرتان چيست؟
آيا مي شود به انجمن اسلامي دانشگاه به عنوان يك وزنه قابل اعتماد نگريست
در فقر و بدبختي و گرسنگي و برهنگي و زندگي كرده ايم حال اينكه عده اي دراز و نعمت به سر مي برند آيا مملكتي كه منادي عدالت است بايد چنين باشد
ديد پسر نسبت به دختر چه تفاوتي با ديد دختر نسبت با پسر دارد در تمام مسائل؟
  1. 163 از 4632