مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

برهان حكمت را با دو تقرير بيان كنيد ؟
از برهان حكمت چه نكته ديگري غير از اثبات اصل معاد , استفاده مي شود ؟
برهان عدالت را مشروحا بيان كنيد ؟
روش برخورد قرآن با منكران معاد را بيان كنيد ؟
شبهه محال بودن اعاده معدوم , و پاسخ آن را بيان كنيد ؟
شبهه عدم قابليت بدن براي حيات مجدد و پاسخ آن را شرح دهيد ؟
شبهه درباره قدرت فاعل و پاسخ آن را بيان كنيد ؟
شبهه درباره علم فاعل و پاسخ آن را توضيح دهيد ؟
قرآن كريم چگونه معاد را اثبات و حجت را بر مردم تمام مي كند ؟
چه آياتي اشاره به برهان حكمت دارد ؟ استدلال آنها را تقرير كنيد ؟
چه آياتي اشاره به برهان عدالت دارد ؟ تقرير استدلال آنها چيست ؟
اگـر بـدن انـسـان در آخـرت مـثـل و مـانند بدن او در دنيا باشد نه عين آن , در آن صورت معاد جسماني معنايش اين خواهد بود كه انسان با بدن ديگري محشور مي شود نه باهمان بدن دنيايي .
  1. 1633 از 4632