مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

با اينكه خداوند به همه انسان ها روزي مي دهد ، چرا بسياري از آن ها از گرسنگي جان مي دهند ؟
با اينكه خداوند اين همه بخشنده و مهربان است چرا اين زندگي را از او مي گيرد ؟
چرا مرگ انسان اختياري نيست ؟
اگر روح همه انسانها زنده و جاويد است ، ديگر جاودانگي براي شهيدان چه فضيلتي دارد ؟
جهان برزخ در كجاست ؟
چرا برخي افراد جسدشان در قبر نمي پوسد ؟
تفاوت زمان و مكان عالم برزخ ، با زمان و مكان دنيا چيست ؟
آيا ممكن است روح انسان پس از مرگ ، به دنيا باز گردد و در كالبدي ديگر جاي گيرد ؟
تيري كه به بدن برخورد مي كند ، آيا به روح نيز اصابت مي كند ؟ پس از مرگ روح انسان به كجا مي رود ؟
برزخ هر كس از چه زماني آغاز مي شود و آيا در آن جا كيفر هست ؟
آيا پس از مرگ انسانها ، ( قبل از قيامت ) موجود ديگري مانند انسان بر روي زمين زندگي خواهد كرد ؟
اينكه گفته مي شود پس از مرگ روح اشخاص بدكار معذب و ناراحت است اين ناراحتي از چه نوع است آيا نمونه اي از آن در زندگي مادي وجود دارد ؟
  1. 1639 از 4632