مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

آيا سؤال و جواب قبر با حواس ظاهري قابل درك است ؟
سؤال قبر ، فشار قبر و كيفيّت آن به چه نحوي است ؟
حاضر شدن حضرت علي ( عليه السلام ) در شب اوّل قبر بر بالين مردگان آيا مخصوص مسلمانان است ؟
خاص شدن حضرت علي ( عليه السلام ) در شب اوّل قبر آيا مخصوص مسلمانان است ؟
آيا گريستن براي مردگان رواست ؟
آيا در دين مقدّس اسلام درباره مراسم ترحيم ( سوم ، هفتم ، چهلم ) حكمي ذكر شده است ؟
هديه كار خير به مردگان ( همچون قرائت قرآن ، صدقه ، دعا ، استغفار ، نماز و روزه ) چگونه است و چه سودي به حال آنان دارد ؟
آيا معقول است خانواده ميت مقداري آب مهيا كنند تا روح ميت از آن استفاده كند ؟
آيا در هر شرايطي مي توان براي ميت فاتحه خواند ؟
آيا نام بردن از ميت هنگام قرائت قرآن لازم است ؟
تسليت دادن به مصيبت زده تا چه زماني مطلوب است ؟
هديه نمودن كارهاي خير براي مردگان همچون ( قرائت قرآن ، صدقه ، دعاء ، استغفار ، نماز ، روزه . . . ) چگونه است و چه نفعي به حال آنها دارد ؟
  1. 1642 از 4632