مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

كسي كه در دريا غرق شود و اجزاي جسدش متلاشي گردد ، چگونه محشور مي شود ؟
فرض كنيم كه بدن انسان مرده اي در زير زمين مي پوسد و گياهان از موادّش براي رشد خويش سود مي جويند و تبديل به ذرّات موجود در بدن گياهان مي گردد ، يا كافري گوشت بدن مؤمني را مي خورد و گوشت بدن مؤمن از اجزاي بدن كافر مي شود . اينك ، اگر در عالم حَشر تمام افراد بشر محشور شوند ، لازمه اش اين است كه افرادي بسيار داراي يك بدني مشترك باشند و اگر شخص خورنده را حَشر كنند ، شخص خورده شده - كه مؤمن است - به تمام معنا حشر نشده است ؛ زيرا او خورده شده و از اجزاي بدن شخص خورنده گشته است .
هدف از معاد و قيامت چيست ؟
انسانهايي كه به دليل نقص عضو نمي توانند همچون ديگران عمل كنند ، پاداش و كيفرشان چگونه خواهد بود ؟
آيا حيوانات نيز همانند انسان در قيامت حساب و سؤال دارند ؟
آيا حشر در قيامت و كيفر اعمال مخصوص انسان هاست يا شامل جنيان هم مي گردد ؟
كودكاني كه به سنّ بلوغ نرسيده اند و بميرند ، در دنياي ديگر چگونه خواهند بود ؟
با توجّه به اينكه آفريننده همه افراد خداست و اوست كه برخي را با فطرت خوب و برخي را با فطرت پست مي آفريند ، آيا در قيامت همه انسان ها به طور يكنواخت مؤاخذه مي شوند ؟
بالاترين پاداش انسان نيكوكار در قيامت چيست ؟
چرا خدا شقي و سعيد را پاداش مي دهد و حال آنكه عوامل سعادت و شقاوت را هم خدا آفريده است ؟
اگر انسان در دنيا يك ساعت معصيت كند ، آيا در آخرت به همين اندازه عقوبت مي شود ؟
آيا معقول است كه بگوييم : مثلاً يهودي ها و مسيحي ها و صاحبان اديان و مذاهب غير از اسلام همگي جهنّمي هستند و فقط شيعيان به بهشت مي روند ؟
  1. 1648 از 4632