مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

ميزان در قيامت چيست ؟
اينكه گفته مي شود ميزان حق است به چه معناست ؟
كسي كه ميزان اعمال خوب و بدش مساوي باشد وظيفه او در آخرت چيست ؟
صراط چيست و چگونه مي توان از آن گذشت ؟
صراط چگونه است ؟
صراط چيست ؟
آيا شفاعت در اسلام هست ، يا نه ؟ اگر هست چگونه ممكن است در نظام آفرينش نوعي « زد و بند » راه يابد كه نتيجه آن به دست آوردن موقعيّت ها بدون شايستگي لازم است ؟
ديدگاه قرآن كريم درباره شفاعت چيست ؟
شفاعت به چه معناست و كيفيّت آن چگونه است ؟
آيا آيه شريفه « فمن يعمل مثقال ذرة خيرايره و من يعمل مثقال ذرة شراًيره » با شفاعت منافات ندارد ؟
آيا شفاعت موجب نمي شود كه انسان بيشتر گناه كشيده شود ؟
اگر شفاعت براي انسان هاي صالح است ، آنان نيازي به شفاعت ندارند ، و اگر براي غير صالحان است ، در اين صورت آيا شفاعت نوعي تبعيض نمي باشد ؟
  1. 1651 از 4632