مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

مقصود از آياتي كه شفاعت را نفي مي كنند ، چيست ؟
آيا شفاعت با اين آيه كه مي فرمايد : « و ان ليس للانسان الا ماسعي » منافات ندارد ؟
شفيع كيست و شفاعت چيست ؟
فرق بين برزخ و دوزخ و فردوس چيست ؟
آيا انسان هاي به دور از تمدّن مانند مردمان متمدّن در روز قيامت ، به بهشت يا دوزخ مي روند ؟
چرا در قيامت خداوند مجرمان را با سرما عذاب نمي كند ؟
آيا آخرت از جنس اين دنياست ؟
آيا بهشت و دوزخ آفريده شده اند ؟
آيا ازدواجي در قيامت هست ؟
خداوند كه مي داند كدام انسان سرانجام به بهشت يا جهنّم خواهد رفت ، چرا از مرحله نخست انسان را به بهشت يا جهنّم نبرد ؟
آيا بهشت و جهنّم خلق شده است ؟
آيا مي توان گفت بشارت و انذار پيامبران واقعيّتي نداشته ، تنها براي ايجاد ترس و اميد در بشر ، براي زندگي راحت بوده است ؟
  1. 1652 از 4632