مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

آيا جهنم براي تنبيه است ؟ اگر منظور اين است تنبيه در آن عالم چه فائده اي برا بدكاران دارد ؟
اگر خادمين به بشريت كافر باشند به جهنم مي روند ؟
خداوند در آيه 178 سوره اعراف مي فرمايد : به حقيقت آفريديم براي دوزخ بسياري از جنيان و آدميان « چرا خداوند بين افراد بشر تبعيض قائل شده و گروهي را براي جهنم آفريده است ؟
آيا سوختن بدن جهنمي و تبديل آن به بدني ديگر دليل فساد و تباهي در قيامت نيست ؟
ظرفيت جهنم چه اندازه است ؟ آيا اين همه انسان هاي گناهكار در جهنم جاي مي گيرند ؟
آيا اين كه گفته مي شده « اشخاصي مثل ماني برموجب شده انداين دنيا مثل بهشتي شود كه اديان الهي وعده داده اند ؛ از اين رو بايد از ميان بهشت در اين دنيا و بهشت آخرت يكي را انتخاب كرد » سخن درستي است ؟
آيا وسوسه شيطان و تكاليف شرعي در بهشت هم وجود دارد ؟
منظور از آيه « يطوف عليهم ولدان مخلدون » چيست ؟
نقل شده است كه امام صادق ( عليه السلام ) فرمود : « اگر خدوند يك حسنه از كسي را قبول كند ، بدون هيچ عذابي او را داخل بهشت كند » در اين باره توضيح فرمائيد ؟
{P - وسائل الشيعه جلد3 ، صفحه 22 ، حديث 7 . P}
از موضوع باز شدن يكي از درهاي بهشت در قم چيست ؟
بهشت و پاداش ها و نعمت هاي آن و دوزخ و عذاب هاي آن چگونه است . كيفيّت كيفر اعمال به چه نحو است ؟
مكان بهشت و دوزخ كجاست ؟
  1. 1653 از 4632