مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

آيا ملايك آسمان هم خنده يا گريه مي كنند؟
آيا ملايكه اختيار دارند؟ اگر ندارند، چطور درباره خلقت انسان از خدا سوال كردند؟
با اينكه خداوند هستي محض است و از عوارض جسم منزه است چگونه اجسام را آفريده با اينكه بنا بمثل معروف ذات نايافته از هستي بخش كي تواند كه شود هستي بخش؟
چرا خداوند به ظالمان مهلت مي دهد ظلم كنند و چرا آنان را هنگامي كه تصميم به ظلم مي گيرد هلاك نمي كند; آيا اين امر با رحمت خداوند منافات ندارد؟
شيطان تا چه زماني براي وسوسه انسان مهلت دارد
چه امري براي انسان از همه چيز مهم تر است؟
آيا موجودات براي بهره گيري انسان خلق شده اند؟
به چه دليل هستي موجودات از خود آنها نيست؟
آيا خداوند وسايل دفاعي لازم را در موجودات قرار داده است؟
چه موجوداتي تاكنون بدون پدر و مادر آفريده شده اند؟
آيا همه موجودات عالم هستي از حيات برخوردارند؟
2 انسان فرض مي شود كه هر 2 كار خوب انجام مي دهند يكي مؤمن و ديگري بت پرست چه فرقي ميان آنها مي باشد؟
  1. 1660 از 4632