مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

علت اين كه خداوند حضرت محمد (ص) را به پيامبري برانگيخت چه بود؟

من المعروف أن لكل نبي وصي ، الرجاء ذكر اسماء الأنبياء مع ذكرأوصيائهم ؟
با توجه به اينكه زمين هيچگاه خالي از حجت نمي شود حجت قبل از پيامبر چه كسي بوده است ؟ لطفا منابع معتبر ذكر شود .
با توجه به اينكه ارسال انبياء را كه نياز حياتي براي بشر ميدانيم و دستيابي به تمدن بدون تعليمات آنها ناممكن است، چگونه مناطق وسيعي از جهان كه پيامبران توحيدي نداشتند مثل چين و آمريكاي لاتين توانستند خود را پا به پاي مناطق پيامبران پيش ببرند و اصولا چرا خداوند براي اين مناطق پيامبر نفرستاده؟ آيا پيامبر داشته اند و تاريخ ثبت نكرده است؟
با توجه به دليل نبوت كه عقل اثبات ميكند چگونه ممكن است سرزمينها ويا زمانهايي وجود داشته باشد كه از وجود نبي بي بهره باشند ويا در حال حاضر كساني در سرزمينهاي دوردست وجود دارند كه از درك معارف الهي بي بهره اند آيا براي آنها ميبايست حجت الهي به مفهومي عامتر ازنبوت تمام باشد؟
تفاوت نبوغ با اعجاز چيست؟
فرق رسول و نبي در چيست ؟
بر اساس تعاليم ديني و احاديث آيا نحوست ايّام صحّت دارد؟ اگر صحّت دارد، در چه سورههايي است؟ آيا آيه و رواياتي درباره آن هست، آيا اين مطلب تا كنون به اثبات علمي رسيده است؟

آيا نخل ها و بيرق هايي را كه در مراسم عزاداري امام حسين((عليه السلام)) از آنها استفاده مي شود، قابل احترام است؟
آيا نصب امام بوسيله خداوند نوعي استبداد و سلب حقوق مردم نيست؟
آيا نظام جهان و خورشيد و ماه به دست خدا است پس چرا اگر امام زمان نباشد وضع جهان به هم مي خورد؟
اگـر نـظـام اجـتـمـاعي اسلام , نظام پويا و كامل است , چرا امروزه قابل اجرا نيست ؟و در مقابل نظام هاي اجتماعي دموكراتيك , نظامي عقب افتاده است كه نه سعادت فردرا تامين مي كند و نه سعادت جمع را ؟
  1. 1663 از 4632