مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

چگونه فرشتگان ، وحي را به قلب پيامبر ( ص ) القا مي كرده اند ؟
آيا تمام رفتار و كردار و گفتار پيامبر ( ص ) وحي و حكم خدا بوده است ؟
آيا وحي ، جز به پيامبران ( عليهم السلام ) به كسان ديگر نيز مي رسد ؟
آنچه پيامبر ( ص ) بيان مي كرد از كجا بود ؟
فرق وحي با الهام چيست ؟
آيا رؤياي صادق جزئي از نبوّت است ؟
تفاوت وحي و معجزه چيست ؟
آغاز و انجام دوران فترت كي بوده و نخستين آيه اي كه پس از دوران فترت نازل شده است كدام آيه است ؟
مدّت فترت چقدر بوده و چه تأثيري بر مردم گذاشته است ؟
دوران فترت در وحي يعني چه ؟
حكمت انقطاع وحي چيست ؟
چرا خداوند تنها با پيامبران ( عليهم السلام ) سخن مي گويد ؟
  1. 1671 از 4632