مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

چرا با اينكه همه پيامبران از سوي خداوند مبعوث شده اند برخي برتر از برخي ديگر قرار داده شده اند ؟
چرا پيامبران و امامان ، با اينكه معصوم بوده اند در برابر خداوند اعتراف به گناه كرده و از خداوند طلب آموزش مي كردند ؟
چرا خداوند پيامبر يا امامي از ميان زنان بر نگريده است ؟
فرق بين وحي و الهام چيست؟
آيا تسديدها و تأييدهاي غيبي پيامبر از سوي جبرئيل، باعث عدم خلوص وحي و دخالت جبرئيل در امر وحي نمي گردد؟
فرق وحي با الهام چيست؟
چرا انسان به وحي و پيامبران الهي نياز دارد؟
تفاوت وحي و معجزه چيست؟
آيا وسوسه شيطان و تكاليف شرعي در بهشت هم وجود دارد؟
وظايف امامان چيست
مهم ترين وظيفه انسان نسبت به عمل كردن به دستورهاي پيامبران چيست؟ آيا مختار است كه به آن ها عمل كند يا مجبور است؟

وظيفه ما در زمان غيبت چيست
  1. 1674 از 4632