مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

نظريه ي مالكيت مشاع كه در آن وكالت فقيه مطرح مي شود، به چه معناست و آيا توان به جاي ولايت فقيه، قايل به وكالت فقيه شد؟
شرايط ولي فقيه چيست؟
حدود اختيارات ولايت فقيه چه اندازه است؟
آيا اطلاق ولايت در فقيه به معناي مستبد بودن او در حكومت نيست؟
جايگاه ولايت فقيه در نظام سياسي اسلام چيست؟
در صورت تشكيل حكومتي با زعامت فقيه و تصويب يك قانون اساسي زير نظر او و با توجه به ولايت مطلقه ي وي، آيا فقيه مي تواند خود قانون را تغيير دهد يا در محدوده اي گسترده تر، دخالت مستقيم نمايد؟ ارزش چنين قانوني چيست؟
دولت يا قانون تا چه حد مي تواند محدود كننده ي آزادي هاي فردي باشد؟
در انديشه ي سياسي اسلام، جامعه ي مدني به چه معناست؟
نسبت بين ولايت و مرجعيت چيست؟
آيا در ولايت مطلقه فقيه همه اختيارات امام معصوم(ع) براي ولي فقيه ثابت است ؟
اگر ولايت مطلقه فقيه در قانون اساسي مطرح شده پس چرا بعضي از محدوديت ولايت فقيه دم مي زنند؟
معناي مطلقه بودن ولايت فقيه چيست ؟
  1. 1680 از 4632