مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

علت عدم بيعت امام حسين ( ع ) چه بود ؟
نسبت قضيه عاشورا ( ياران امام حسين ( ع ) ) با افراد جامعه چيست ؟ يعني وظايف ما چيست ؟
1 ـ چگونه در هرمرتبه اي كه خدمت حضرت رضا (ع) به زيارت مي رويم يك درس زندگي بگيريم ؟ وخود را پاك وپاكتر نماييم ؟
1 ـ چه كنيم تابتوانيم مصداق تسمعون كلامي وتردون سلامي واقع شويم يعني حضور امام را حقيقتا درك نماييم ؟
1 ـ چگونه مي توان امامان رادرروءيا يا خواب زيارت كرد ؟
1 ـ آيا براي دستيابي به فهم وشناخت انسان نياز به يادگيري وفهم تعاليم امامان است يا نه ؟
2 ـ چگونه امامان (ع) رابشناسيم ؟
1 ـ شهادت حضرت فاطمه (س) كه به حقيقت نزديكتر باشد چه روزي بوده (باتوجه به روايات مختلف) ؟
2 ـ محل دفن آن حضرت درمسجد النبي بوده ياقبرستان بقيع(باتوجه به روايات مختلف) ؟
4-آيا درمجالس عزا درآوردن پيراهن براي سينه زني وبالاو پايين پريدن وصورت خراش انداختن وبه ديوار زدن براثر عشق به امام حسين ( ع ) درست است ؟
3-چگونه ميتوان زيارتي بامعرفت وارتباط با امام رضا ( ع ) داشت ؟
لطفاص شيوه عزاداري امامان معصوم رادرزمان حياتشان وحتي خود امام حسين ( ع ) را كاملاً توضيح دهيد . اصولاً آيا ائمه هدي در كنار دعا كردن براي افراد خاص عزاداري مي نمودند ؟
  1. 1686 از 4632