مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

خداوند با قدرت خويش آسمان ها و زمين را نگاه داشته و با قوّه اي خلق نموده كه به وسيله آن آسمان ها و زمين نگاه داشته مي شود، آيا مي توانيم بگوييم آن قوّه ائمّه اطهار((عليهم السلام))هستند؟ يا خير؟
اگر امامان مثل ما بوده اند پس چرا آنها در شكم مادرشان كه بوده اند حرف مي زدند؟
چـرا ائمه اطهار((عليهم السلام)) در مقابل دشمن خود معجزه نشان نمي دادند تا آنها بر حّق بودن ائمه((عليهم السلام)) را بفهمند; و از ظلم و جور نسبت به آنها خودداري كنند؟
آيا معصومين((عليهم السلام)) معجزه داشتند؟
آيا سخن گفتن معصومين((عليهم السلام)) در رحم مادر با قوانين علمي مطابقت دارد؟
آيا حضور ائمه((عليه السلام)) بالاي همه محتضرها با توحيد منافاتي ندارد؟
آيا نام امامان در قرآن ذكر شده يا خير؟
چرا ائمه((عليهم السلام)) در بعضي مواقع متذكّر مقام و منزلت خود شده اند؟ آيا اين كار مغاير با تواضع نيست؟
چرا امامان دوازده نفر هستند؟
چرا روش تبليغي ائمه معصومين((عليهم السلام)) با هم فرق داشته است؟
چرا خداوند از امامان يكي را از سياه پوست يا زرد پوست به امام منصوب نكرده است؟
چرا ائمه((عليهم السلام)) را وجه الله مي نامند؟
  1. 1696 از 4632