مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

علّت بيعت حضرت اميرالمومنين علي((عليه السلام)) با خليفه اول چه بوده است؟
چرا با اين كه حضرت علي((عليه السلام)) مردي شجاع و ظلم ستيز بود در مقابل كساني كه خلافت را از او گرفتند مقاومت نشان نداد؟
بعضي مي گويند حضرت امير((عليه السلام)) هيچ وقت اشاره اي به حديث غدير نكرده اند آيا اين قول صحيح است؟
علّت سكوت امام علي((عليه السلام)) در دوران خلافت خلفاي سه گانه چه بوده است؟
نماز حضرت علي اميرالمومنين((عليه السلام)) چگونه است؟
چرا نام حضرت علي((عليه السلام)) در قرآن مجيد صريحاً نيامده است؟
آيا صحيح است كه شيعه معتقد است بر علي ((عليه السلام))وحي نازل مي شده است؟
چرا علي((عليه السلام))، در هنگام هجرت رسول الله((صلي الله عليه وآله)) به جاي آن حضرت در بستر خوابيد؟
امام علي (ع) پس از مهاجرت پيامبر از مكه به مدينه عهده دار چه كارهاي حساسي بود؟
دوران كودكي حضرت علي (ع) چگونه سپري شد؟
اگر حضرت علي نخستين كسي بود كه پس از بعثت پيامبر به او ايمان آورد در اين صورت و ضع حضرت علي پيش از بعثت چگونه بوده است؟
آيا رعايت اصول و قوانين و تقيُّد شديد امام علي(ع) مخصوص دوره حكومت ايشان است؟
  1. 1705 از 4632