مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

علت بيكاري در ايران چيست؟
چرا علاقه ديني جوانان كم شده است؟
چرا روز 16 شانزده آذر روز دانشجو ناميده شده؟
چرا رضا خان در قضيه كشف حجاب موفق نشد ولي در جمهوري اسلامي روز به روزبي حجابي گسترش پيدا مي كند؟
آيا مسئولان حكومتي در قبال اوقات تلف شده ء سربازان مسوءول نيستند؟
علل به انحراف كشيده شدن جوانان چيست؟
آيا مردم حق دارند براي نسل آينده قانون تصويب كنند؟
آيا به مدهايي كه در جامعه هست بايد عمل كرد؟
آيا فعاليت هاي اجتماعي زنان با اسلام سازگاري دارد؟
چرا مسئولين مشكلاتي كه سر راه ازدواج موقت وجود دارد را برنمي دارند؟
الان مواد مخدر در ميان جوانان جامعه بسيار شايع است آيا دولت براي مبارزه با آن برنامه اي ندارد؟
در زمينه مبارزه با اعتياد يك كار فرهنگي را شروع كرده ايم، براي موفقيت در اين مورد ما را راهنمايي كنيد.
  1. 171 از 4632