مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

چرا در ماه مبارك رمضان گفته ميشود كه دعاها و اعمالي كه انجام ميشود، بهتر به درگاه خداوند مورد قبول است؟

چرا مسؤولان رده بالاي كشوري به مسأله تهاجم فرهنگي اعتنايي ندارند، البته حرفش را ميزنند و نصيحتهاي خوب و تأثير گذاري ميكنند ولي به گفتههاي خود جامة عمل نميپوشانند (كه شايد مشكل اصلي نظارت نادرست باشد)؟

اگر كشوري مانند آمريكا قصد حمله به كعبه را داشته باشد، باز هم ممكن است كه عذاب الهي نازل گردد؟

تلاش براي فراهم كردن رفاه بيشتر، و لذت بردن از زندگي، بدون اين كه حق اللّه يا حق الناس را از بين ببريم. چگونه است؟

آيا تلاش، براي به دست آوردن مقام، (مثلاً رياست يك اداره) چيز بدي است، بدون اين كه هدف بعدي مد نظر باشد؟ تلاش براي بدست آوردن مقام به خودي خود و بدون در نظر گرفتن هدف چگونه است؟

چگونه ميتوانيم در جامعه، جاذبة اجتماعي داشته باشيم؟

چرا خواندن آية آخر سورة كهف باعث ميشود انسان هر وقت بخواهد از خواب بيدار شود؟

خداوند تنهايي را داراي چه ضررها و چه منافعي ميداند؟

خداوند تنهايي را داراي چه ضررها و چه منافعي ميداند؟

چرا انسان گاهي اوقات در تصميمگيري دچار خطا ميشود؟

با اين كه زنان، استعداد و تواناييهاي بالايي دارند چنان كه در تاريخ نمونههايي مشاهده ميشوند، چرا در تاريخ، هيچ زني پيامبر نشده است؟ برخي بهانه ميگيرند كه زن توانايياش را ندارد.

آيا اين سؤالهايي كه براي شما فرستاده ميشود، براي شما سودي هم دارد؟

  1. 1710 از 4632