مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

خداوند متعال، عاقبت كسي را كه، به همنوع خود، خيانت ميكند، را چگونه بيان ميكند؟

تفسير كبير البصائر چگونه تفسيري است؟ و چه خصوصيات منحصر به فردي دارد؟ آيا مطالعة اين تفسير را براي جوانان مفيد ميدانيد؟

طبق آية 59 سورة انعام: لاَرَطْبٍ وَلاَيَابِسٍ إِلآفِي كِتَـَبٍ مُّبِين همه چيز در قرآن هست; اما در علومي مثل كامپيوتر، اينترنت، بمب و... حرفي نيست؟ چرا لفظاً صحبت نشده؟ چرا همة مسائلي را كه نياز ماست، ذكر نكرده تا نيازمان را به امامان پر كند؟ مسلماً قرآن ميتواند بهتر باشد چون حرف خداست (مستقيماً).

اين شبههاي است كه عدهاي مطرح كردهاند. ما براي پاسخ از شما كمك ميخواهيم; البته جوابهايي را از قبيل: خدا جزئيات را ذكر نكرده، اين جزئيات توسط امامان بيان ميشده، و ديگر اين كه از في كتاب مبين اين منظور است كه قرآن فقط براي هدايت ما آمده و ديگر اين كه آياتي از قرآن را در مورد كليات علوم ذكر كرديم، ولي آنها نپذيرفتند. لطفاً پاسخي محكم و با مدرك از قرآن بفرماييد كه سنّيها نيز بپذيرند.

در چه مواردي بهتر است با دوستان، مشورت كرد؟

چرا به افرادي مانند نويسندگان و مخترعان اهميت داده نميشود، در حالي كه آثار آنان باقي ميماند; ولي به گروهي مثل ورزشكاران يا بازيگران بها داده ميشود، در حالي كه كار آنان محصور در زمان است؟

هنگام وضو خواندن دعاهايي وارد شده است، لطفاً دعاها را با ترجمه برايم ارسال كنيد؟

چرا غريزة جنسي، سركشترين و قويترين غريزة انسان است؟ مگر انسان غرايز ديگري به قدرت غريزة جنسي ندارد؟

آيا انساني كه ميميرد با مرگش آزادياش به پايان ميرسد؟

بيماريهاي رواني حاصل از مشاهدة ماهواره چيست؟

ولايت فقيه با ولايت مطلقة فقيه چه تفاوتي دارد و اكنون ولايت رهبر ما كدام يك است؟

براي وسعت رزق چه بايد كرد؟

لطفاً بفرماييد كه اين مركز از كي شكل گرفته است و دربارة چه موضوعاتي تحقيق ميكند؟

  1. 1711 از 4632