مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

جهاني شدن كه اكنون در عرصة سياست بينالملل مطرح است، چه پيامدهايي را براي جهان دربردارد؟

چرا در آيةالكرسي، براي خدا اين حالت ذكر شده كه او را (خدا) نه چرتي (خواب سبك) و نه خوابي فراميگيرد مگر خواب گرفتگي يا چرت زدن، مخصوص بندگان خدا نيست، در صورتي كه خداوند جسم نيست كه برايش صفت چرت زدن يا خوابيدن باشد؟

براي آغاز يادگيري، نوار قرائت و تجويد كدام قاري را سفارش ميكنيد؟

ويژگيهاي خط عثمان طه چيست؟ و چرا اين خط معروف شد؟

روش استفاده از نوارهاي ترتيل استاد پرهيزكار چيست؟

مفسدان چه ويژگيهايي دارند؟

درباره رابطه عرف و شرع توضيح دهيد، تا چه اندازه عرف در شرع مؤثر است؟

آيا ميتوان، عقيده داشت كه انسان نسبت به ارزشي و معرفتي، در بعد ارزش مطلق و ثابتي ندارد؟

آيا ميتوان به كليسا پشت كرد و به آن جا نرفت؟

روحيه برهنگي در زنان و بي تفاوتي مردان در قبال آنها، چه ضرر و اشكال و سودي دارد؟

انسان چگونه مضطر ميگردد؟

به چه نوع كتابهايي، كتاب مبتذل گفته ميشود؟ آيا رمانهايي كه در سطح شهر فروخته ميشود، خواندنشان ايراد دارد؟

  1. 1712 از 4632