مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

خداوند، در مورد بهترين راه روانشناسي كردن انسانها، چه ميفرمايد؟

خداوند در مورد اعدام چه نظري دارد؟

اگر دو پسر كه با يكديگر دوست صميمي هستند، ميتوانند با هم برادر باشند؟

آيا درست است پدر فرزند را كتك بزند؟

آيا مقصود از بيت الحرام كعبه است؟

ماههاي حرام، در مقابل ماههاي حرام، يعني چه؟

آيا با مشركان و كافران ميشود در مسجد الحرام جنگ كرد؟

به طور خلاصه، دربارة اصحاب كهف توضيح دهيد، و بگوييد چند مدت آنها به خواب رفتند؟

علل گسترش فرهنگ ابتذال در جامعة ما چيست؟

اگر احضار روح، ممكن است، آيا موضوع روحهاي سرگردان، صحت دارد، يا خير؟ آيا ممكن است روحي احضار شود و نتوان آن را برگرداند، و اگر برنگردد، چه تكليفي پيدا ميكند؟

سركوب كردن شخصيت نوجوانان چه آثاري دارد؟

در اين زمان، چگونه ميتوان از تجملگرايي پرهيز كرد؟

  1. 1715 از 4632