مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

كتب آسماني ديگر به چه زباني نازل شده است؟

چرا ميگويند حق هميشه تلخ است؟

چگونه ميتوان از عبرتها و موعظهها پند گرفت؟

آيا ميتوان گفت كه علم، تكميل كننده عمل است؟

آيا ترجمههاي مختلف كه با برخي واژههاي عاميانه گلاويز است درست است؟

اگر هنگام جنگ مردم غير نظامي و يا خبرنگاران كه تنها قصد تهيه خبر دارند كشته شوند آياشهيد به حساب ميآيند؟ يا تنها عاقبت به خير ميشوند؟

لطفاً در مورد نشأت گرفتن خواب از ضمير ناخودآگاه كه در كتاب بينش سال سوم دبيرستان ،به آناشاره شده است، توضيح دهيد؟

آيا بايد بديها را تحمل كنيم، يا اين كه با آنها مبارزه نماييم، در صورتي كه مبارزه را انتخاب كنيم، بايد با كوچكترين بديها با اطرافيان برخورد نماييم، در اين صورت همه را از خود رنجانيده خواهيم كرد، پس چه راهي را بايد انتخاب كرد؟

چگونه امر به معروف و نهي از منكر كنيم كه شخص مقابل ناراحت نشود و به اسلام بپيوندد.

جواني نوزده ساله هستم كه با اعضاي خانواده، روابط دوستانه و صميمي ندارم; به هنگام خارج شدن از منزل، وسايلم را ميگردند، مرا از رفتن به مسجد و دستههاي عزاداري منع ميكنند، افسرده شدهام، لطفاً مرا راهنمايي كنيد.

آيا ابليس با توجه به سوگندهايي كه براي گمراه كردن انسان خورد، در سخن خويش به پيروزي دست يافت؟

چرا ميگويند هر كس با جبرييل دشمن باشد، با خداوند دشمن است؟

  1. 1717 از 4632