مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

چند فرق بين حبيب و كليم بيان كنيد.

آيا نوارها و برنامههاي ويديويي و سي دي سياحت غرب واقعيت دارد؟

لطفاً دربارة پاسخ پرسش كد 29404 توضيح بيشتري دهيد؟

تفاوت فرمان خداوند با فرمان انسانها چيست؟

آيا زنان كشورهاي خارجي نيز گناه ميكنند؟

با توجه به آيهي چهارم سورهي مباركه صف، مقصود از بنيان مرصوص كه در دعاي عهد نيز آمده، چه ميباشد؟

در آيه 33 سورة مبارك يوسف، آن حضرت از خدا ميخواهد كه او را به زندان بيندازد، ولي از گناه نجات دهد، و خدا هم دعايش را مستجاب ميفرمايد; اگر او از خداوند، نجات از گناه را با آزادي و سرافرازي طلب ميكرد، آيا در اين صورت، خدا به او عطا ميكرد يا خير؟ لطفاً در اينباره توضيح دهيد.

وظيفة ما نسبت به كسي كه امر به معروف و نهي از منكر كرديم ولي اعتنايي نميكند چيست؟

مفهوم كلمات زير را بنويسيد:

الف: ختّار (لقمان،32)، ب: اَسْبَغَ(لقمان،20)

آيا گذاشتن دستبند و گردنبند كه از خاك كربلا درست شده، در كفن ميت، تأثيري دارد؟

آيا افسانه غرانيق صحت دارد، توضيح دهيد؟

لطفاً در رابطه با ادا كردن حروف شمسي و قمري توضيح داده و مثال بزنيد.

  1. 1726 از 4632