مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

الف ـ با اين كه قرائت حمزه كوفي مستقيم از امام صادقاست، چرا قرائت عاصم را كه با يك واسطه از اميرالمؤمنين است ترجيح داده ميشود؟ اگر قرائتهاي ديگر اشتباه بودند چرا پيشوايان معصوم: امر به معروف و نهي از منكر نكردند؟

مسجد خانه خداست يعني چه؟

فوايد ارتباط با مسجد چيست؟

قطع ارتباط با مسجد، چه پيامدهايي دارد؟

نظر شما دربارة آية آخر سورة كهف ـ كه گفته ميشود با خواندن آن ميتوان هر ساعتي كه بخواهيم از خواب بيدار شويم ـ چيست؟

لطفاً احكام كلي گناه را برايم بگوييد.

راه ورود به دانشگاه، براي تحصيل در رشته علوم قرآني، چيست؟

الف ـ وظيفه ما در برابر كساني كه با بحث و گفت و گو، ولايت فقيه را انكار ميكنند چيست، آيا بايد با آنها بحث كرد و يا سكوت نمود؟ ب ـ رفتار اجتماعي ما با منكران ولايت فقيه بايد چگونه باشد؟

چرا بعد از اين كه بنده خود را در تمام مراحل زندگي به خدا ميسپارد و از او ياري ميخواهد زمينه اشتباه و گناه را براي بنده فراهم ميكند، در صورتي كه خدا بر همه چيز آگاه است و هم جا با ماست؟ آيا اين مسأله مربوط به امتحان است؟

آيا خواندن فاتحه براي اموات بايد حتماً سر خاك (قبر) باشد يا اينكه اگر در جاي ديگري به نيت ميت خوانده شود صحيح ميباشد؟ آيا درست است كه اموات شب جمعه به خانوادههاي خود و سر خاك سر ميزنند؟

چرا بايد با ديگران مشورت كنيم؟

چرا در بعضي موارد دعاهاي ما مستجاب نميشود در حالي كه اين دعاها هم خير است و هم در حق ديگران؟

  1. 1727 از 4632