مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

مولفه هاي اعتماد متقابل ميان مردم و حكومت چيست؟
چرا انگيزه خواندن قرآن در جامعه كم شده است؟
چرا با تشويق جوانان به استفاده از رنگ هاي تيره نشاط و شادي آنها را به ياس و نااميدي تبديل مي كنيد؟
چرا در جامعه ما جلو گسترش فساد و ارتشأ گرفته نمي شود؟
چرا مردم از روحانيت كم كم فاصله مي گيرند؟
چرا در جامعه ما خانمها از امنيت كمتري برخوردارند؟
چرا در كشور ما پارتي بازي و تبعيض وجود دارد؟
با توجه به مشكلات فعلي جهان اسلام نقل حماسه عاشورا و اهميت دادن به آن چه دليلي دارد؟
چرا پس از گذشت بيش از دو دهه از انقلاب جوانان از دين روي گردان شده اند و راه حل معضلات اجتماعي و اخلاقي در جامعه چيست؟
چرا حضرت آيت الله خامنه اي رساله چاپ نكرده اند؟
يك طلبه و دانشجو چگونه بايد آرمان هاي انقلاب اسلامي را با همديگر مستحكم كنند؟
طلبه و دانشجو در چه سطحي با هم مي توانند قرار بگيرند و در پيشبرد علمي كشور نقش ايفا كنند؟
  1. 173 از 4632