مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

آياكتابهايي براي اين كه انسان خود را از آلودگيهاي دنيوي رها سازد و بتواند بيشتر با معبود خود باشد، سراغ داريد؟

معناي جمله يا به خوبي و خوشي با يكديگر زندگي كنيد، يا به خوبي و خوشي از يكديگر جدا شويد، چيست؟

چرا براي هديه به روح مردگان سوره حمد را ميخوانند؟ آيا ميتوان به جاي سوره حمد، سوره ديگري را خواند؟

چگونه ميتوانم خودم را در دل كسي جاي دهم؟

اگر كسي بخواهد هدفي ]شغلي[ براي خود انتخاب كند و پيش روي او چند راه وجود دارد،ولي در هر يك و براي او چند راه باشد لكن ابهاماتي از انتخاب آن راهها ترديد دارد، از كجا تشخيص دهد كدام يك از آنها، مسير سعادتش را تضمين خواهد كرد؟

آيا براي اين كه بخواهيم مطلب خود را در خواب ببينيم دعايي هست؟ البته به غير از خواندن هفت بار سورههاي شمس، ليل، تين، فلق و ناس.

اگر من خواسته باشم يك راهنما داشته باشم، به نظر شما چه كسي را ميتوانم انتخاب كنم كه مرا راهنمايي و ارشاد نمايد؟

چرا در سوره كهف (آية 10)، هنگامي كه اصحاب كهف دعا ميكنند كه خدايا! به لطف خاص خود رحمتي به ما عطا فرما و بر ما وسيله رشد و هدايت كامل را مهيا ساز، خداوند در آية بعد ميفرمايد: بر گوشهاي آنان پرده بي هوشي زديم...; آيا در اين حالت، دعاي آنان به اجابت رسيده و خواب چند ساله، ميتواند سبب هدايت كامل آنها شود؟

نامههاي متعددي به واحد شما نوشتم امّا پاسخ آنها نرسيده است و گاه پاسخ بسيار دير به دستم ميرسد. لطفاً توضيح دهيد؟

حفظ ارزشهاي انقلاب اسلامي، چه رابطهاي با امر به معروف و نهي از منكر دارد؟

از فرمايشهاي آيةالله جوادي آملي چنين برداشت كردهام كه امر در امور غيرمادي است زمان نميخواهد و خلق در امور مادي است و زمان ميخواهد. آيا ناقة حضرت صالح كه ناگهان، از دل كوه بيرون آمد مادي نبود؟

لطفاً آيهاي دربارة اين كه انسانها مسئول عواقب كارهاي بد خود هستند، بيان كنيد.

  1. 1730 از 4632