مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

اقبال و ادبار نفس، يعني چه؟ حديث امام علي: ان للنفس اقبالاً و ادباراً چه مفهومي دارد؟

در انتهاي نماز و در سلام، درود و رحمت و بركات خدا به چه كساني فرستاده ميشود؟

اصحاب غار در چه روزي (از سال 137 ميلادي) به خواب رفتند؟ آيا اگر مثلاً روز اول تير به خواب رفته باشند، بيداري آنها هم پس از سي صد سال در همان اول تيرماه بوده است؟

خير و شر در فارسي به بهترين و بدترين ترجمه شدهاند، چه نوع مشتقند؟

چرا اصحاب كهف در مدتي كه در غار بودند، نمردند و يا از خواب بيدار نشدند و چگونه بدون آب و غذا زنده ماندند؟ چرا وقتي كافران ميخواستند وارد غار شوند، به بيرون پرتاب ميشدند؟

آيا ذوالقرنين همان داريوش هخامنش است؟

آيا كساني كه دعانويسي ميكنند و پول ميگيرند دعاهاي آنان درست است يا خير؟

آيا سحر و جادو و بخت بستن دختر صحيح است؟

از نظر قرآن كريم راههاي خودسازي و اصلاح در مورد غيبت كردن، و طريقه امر به معروف و نهي از منكر در مورد چيست؟

فردي را ميشناسم كه زناو استمنأ انجام ميدهد، با اين حال وقتي در ملأ عام گناهي را ميبيند ناراحت ميشود و امر به معروف و نهي ازمنكر ميكند! آيا اين فرد ديوانه است يا بر اثر چيز ديگري است؟

شركت در مراسم عزاداري چه تأثيراتي برزندگي در دنيا و آخرت دارد؟

چنان چه حق الناس، به عهده انسان بوده و نتواند آن را ادأ نمايد، چگونه به طور كامل مسئوليت آن را از دوش خود بردارد؟ آيا اين مطلب حقيقت دارد كه اگر كسي در آب شهيد شود، حق الناس از او بخشيده ميشود؟

  1. 1733 از 4632